Taisyklės lankytojams

Vidaus taisyklės lankytojams

Dėl Jūsų ir gyvūnų saugumo, zoologijos sodo teritorijoje privalote laikytis šių taisyklių:

 1. Įsigydami ZOO Dargaičiai lankytojo bilietą patvirtinate, kad susipažinote su teritorijos vidaus taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.
 2. Įėjimo bilietas yra vienkartinis ir naudojamas tik vieną kartą.
 3. Vaikams apsilankymas galimas tik su tėveliais ar lydinčiais pilnamečiais asmenimis. Tėvai ar lydintys asmenys atsakingi už vaikų supažindinimą su taisyklėmis.
 4. Už nepilnamečių grupės ir vaikų saugumą ir taisyklių laikymąsi atsako lydintis asmuo. 
 5. ZOO Dargaičiai prižiūrėtojo leidimas bendrauti su gyvūnu negarantuoja taikaus gyvūno elgesio, tad bet kokiu atveju patys priimkite sprendimą, kontaktuoti ar ne su gyvūnu.
 6. Asmuo, pradėjęs betarpiškai bendrauti su gyvūnu, laikomas perėmęs jo kontrolę ir valdymą, todėl pats prisiima visas rizikas dėl galimų gyvūno veiksmų, kuriais asmeniui ar jo atstovaujamiems ir prižiūrimiems nepilnamečiams bus padaryta kokia nors žala.
 7. Prisiminkite, kad net pats mieliausias ir draugiškiausias gyvūnas turi nagus ir aštrius dantis.
 8. Maitinti gyvūnus galima tik ZOO Dargaičiai įsigytu maistu (vaikams rekomenduojama tik iš indelio).
 9. Nekiškite pirštų pro aptvaro tinklą.
 10. Zooparko darbuotojai turi teisę neįleisti asmenų į zoologijos sodą, jei:
 • asmuo yra neįsigijęs lankytojo bilieto.
 • asmuo nesutinka laikytis taisyklių;
 • asmuo yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų medžiagų;
 1. Nepalikite asmeninių daiktų be priežiūros.
 2. Negalima šiukšlinti, trypti žolės, skinti medžių šakelių ir jomis maitinti gyvūnų.
 3. Į teritoriją įsivesti savo augintinį  griežtai draudžiama.
 4. Draudžiama įeiti į gyvūnų narvus ir aptvarus.
 5. Glostyti ar maitinti gyvūnus galima tik per ištiestos rankos atstumą.
 6. Nepriartinkite veido per arti gyvūno, neerzinkite ir negąsdinkite gyvūnų – tai gali būti pavojinga tiek jums, tiek gyvūnui.
 7. Nesiremkite į narvus ir aptvarus, nebėgiokite, nekelkite triukšmo.
 8. Lankytojai turėtų pagarbiai elgtis su zooparko darbuotojais, lankytojais ir zooparko  įranga.
 9. Lankytojai norėdami gauti bilietus su nuolaida, privalo pateikti dokumentą patvirtinantį, kad jie turi teisę naudotis nuolaida.
 10. ZOO Dargaičiai yra vieša vieta, ji gali būti fotografuojama ir filmuojama, o gauta medžiaga gali būti naudojama viešinimo tikslais. (Kaip ZOO Dargaičiai lankytojas suteikiate neatšaukiamą ir neribotą teisę naudoti ir publikuoti jūsų nuotraukas ir vaizdo įrašus ZOO Dargiačiai leidiniams (įskaitant svetainę ir socialinę žiniasklaidą) ir (arba) kaip reklaminę medžiagą ar kokiu kitu tikslu.
 11. Būdamas lankytojas, jūs negausite jokios finansinės kompensacijos, susijusios su fotografijų ir / ar vaizdo įrašų priėmimu ar skelbimu ar dalyvavimu įmonės rinkodaros medžiagoje ar kituose leidiniuose. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad minėtų nuotraukų ir (arba) vaizdo įrašų skelbimas nesuteikia jokių nuosavybės teisių ar autorinių atlyginimų.
 12. ZOO Dargaičiai teritorijoje draudžiama turėti aštrių ir degių daiktų, svaigiųjų gėrimų.    
 13. Teritorijoje yra papildomų nuorodų ir taisyklių, kurių nesilaikymas laikomas nusikaltimu vidaus tvarkos taisyklėms.
 14. Draudžiama plaukioti teritorijoje esančiame vandens telkinyje.
 15. Atliekos turi būti metamos į specialiai suprojektuotas šiukšlių dėžes.
 16. Rūkyti galime tik specialiais ženklais pažymėtuose vietose.
 17. Nelaimės ar avarijos atveju kreipkitės į ZOO Dargaičiai darbuotojus ir vadovaukitės jų instrukcijomis. 

Informuojame, kad nesilaikant taisyklių, ZOO Dargaičiai neatsako už pasekmes. Vaikams nesilaikant taisyklių visa atsakomybė tenka juos lydintiems asmenims. ZOO Dargaičiai nėra atsakingas už žalos atsiradimą ir atlyginimą, kuri kilo dėl taisyklių nesilaikymo ar netinkamo laikymosi, asmens neatsargaus ar pavojingo elgesio.